Οι υπηρεσίες της ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του

Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν πυρίμαχα, οξύμαχα, μονωτικά ή

Δομικά υλικά.

 

Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, συνεργάζεται με

καταξιωμένους  Ευρωπαϊκούς ομίλους παραγωγής και καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας.
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας , στοχεύουν στην κάλυψη των ειδικευμένων

αναγκών για την ικανοποίηση του πελάτη και είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν:

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ – ΕΥΕΛΙΞΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 24ωρη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ