Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. εκτός της Γενικής Διεύθυνσης διαθέτει τρεις Διευθύνσεις, και μια εμπορική εταιρία με την επωνυμία REFRANET O.E. , που απαρτίζουν τα κέντρα εργασιών της.

Η συνεργασία των τμημάτων διευκολύνει τη διεκπεραίωση των εργασιών και ευνοεί την ανάπτυξη και δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών .