Η  ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. δίνει  ιδιαίτερο βάρος  στην ποιότητα  των υπηρεσιων  που

Παρέχει.  Η ποιότητα, ως έννοια με συγκεκριμένες παραμέτρους, είναι άμεσα

Συνδεδεμένη  τόσο με  την συνεχή  εξέλιξη της  εσωτερικής δομής όσο και με την

Ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  λύσεις.

 

Σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας , είναι  η υιοθέτηση  του Συστήματος

Ποιότητας  σύμφωνα με το πρότυπο ISO που καθιερώθηκε στα πλαίσια  της

Προσπάθειας για συνεχή βελτίωση με στόχο:

 

-Τη διατήρηση της επιταχυμένης επιχειρηματικής πορείας

-Την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας

-Την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του πελάτη