Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.  αναγνωρίζει  τη  συμβολή  του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων της και στην παροχή υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της .

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στα προιόντα.

Η ειδίκευση του προσωπικού διατηρεί την εταιρεία στην αιχμή της τεχνολογίας και συμβάλλει αποφασιστικά στην εφαρμογή των νέων μεθόδων στα έργα που αναλαμβάνει.

Τα στελέχη της ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗΣ  συνδυάζουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να αποτελούν την κινητήρια δύναμη της εταιρίας.

ς.