ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με τους τεχνικούς των οίκων που αντιπροσωπεύει,

επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους πελάτες και τους ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις των πυριμάχων στον τομέα τους.

Συμπληρωματικά , απευθυνόμενη στους μηχανικούς πυριμάχων,

η εταιρία διοργανώνει συνέδρια και παρουσιάσεις νέων υλικών και εφαρμογών ανά βιομηχανικό τομέα.

ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε οργανώνει επίσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο των πελατών

για τη σωστή χρήση και χειρισμό των πυριμάχων υλικών και

 

μηχανημάτων.