Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε προκειμένου να εξασφαλίσει την άριστη εφαρμογή υλικών και εντός χρονικών ορίων τοποθετεί τα κάθε είδους πυρίμαχα, οξύμαχα  ή μονωτικά υλικά , με δικό της προσωπικό και μηχανήματα.

Σε ειδικές περιπτώσεις , κατά την τοποθέτηση υλικών από τρίτους, η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ μπορεί και παρέχει υπηρεσίες  επίβλεψης που διασφαλίζουν:

- Σωστή τοποθέτηση υλικών

- Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

- Τήρηση κατασκευαστικών προδιαγραφών

Σε κάθε ανάλογη περίπτωση επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών