Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε με στόχο την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής πυριμάχων, οξυμάχων και μονωτικών υλικών σε βιομηχανικούς και οικιακούς τομείς.
Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και η αναγνώριση του ρόλου της εφαρμογής των πυριμάχων υλικών στη βιομηχανία, έφεραν την ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Η ΠΥΡΟΔΟΜΙΚΗ  δεν είναι απλά μία ακόμα εταιρεία τοποθέτησης πυριμάχων.
Διαθέτοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, είναι μία απο τις κυρίαρχες εταιρείες στο χώρο της. Είναι κοντά στον πελάτη και κατανοώντας τις πραγματικές του ανάγκες, συμβουλεύει και στηρίζει κάθε βήμα του.
Η εταιρεία αναπτύσσεται συνεχώς και παραμένει συνεπής στην παροχή πρωτοποριακών λύσεων, εφαρμόζοντας πιστοποιημένες διαδικασίες.